مشتریان

شرکت سفیران اندیشه و همکاران آن افتخار دارند که در طول مدت فعالیت خود خدمات متنوعی از جمله پیاده سازی،پشتیبانی،آموزش،بهبود و مشاوره در حوزه سیستم سپ را برای شرکتهای ایرانی و خارجی ارایه کرده اند.

 

saphiran andishe sap solution services provider

 

saphiran andishe sap solution services provider

 

saphiran andishe sap solution services provider

 

saphiran andishe sap solution services provider

آکسا انرژی ترکیه

 

آپادانا سرام

 

ایران خودرو

 

ترک تلکام

             
      saphiran andishe sap solution services provider

پرکن ترکیه

 

ایران فاوا گسترش

 

تی تی نت ترکیه

 

شرکت مپنا

             
 

 

  saphiran andishe sap solution services provider   saphiran andishe sap solution services provider
برق و کنترل مپنا

 

سازمان آب و برق دبی   ساخت و تجهیزات مپنا   صنایع تکا ترکیه
             
  saphiran andishe sap solution services provider    
پارس حیات

 

ژنراتور مپنا   پره توربین مپنا   ماموت سیستم
             
     
توربین مپنا

 

البرز توربین مپنا   گلستان  

saphiran andishe sap solution services provider