خدمات آموزشی

شرکت سفیران اندیشه خدمات آموزش را در سه حوزه زیر ارائه می کند:

 

 

 

 

1.    آموزش با هدف ارائه تمامی مباحث استاندارد

دانش و قابلیت های هر یک از محصولات و ماژول های سپ تحت چندین دوره، استاندارد شده است. مشاورین شرکت سفیران تمامی سرفصل های این دوره را به زبان فارسی برگزار می کنند.

   

 

2.    آموزش با هدف آماده سازی سازمان جهت اجرای پروژه سپ

یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه های پیاده سازی سپ آمادگی بدنه کارشناسی سازمان برای اجرایی کردن فرایند وقابلیت های ماژول های آن می باشد. شرکت سفیران با سابقه چند ساله مشاورین خود می تواند در این زمینه همکاری موثری داشته باشد.

   

 

3.    آموزش با هدف آشنایی مدیران و تصمیم گیران سطوح بالا سازمان

یکی از بارزترین مسایل اجرایی سپ، آشنایی مدیران با قابلیت ، نحوه  و زمان اجرای آن می باشد. آموزش با هدف آشنایی مدیران، راهکار مناسبی برای جلب حمایت مدیران در انتخاب و اجرای پروژه سپ می باشد که شرکت سفیران در این هدف به شما کمک خواهد نمود.

 

چارت و نام دوره های استاندارد

دوره های استاندارد هر ماژول با در نظر گرفتن پیشنیاز به شکل زیر ارائه می گردد.

ماژول های مهندسی محصول (PLM, DMS, ECM) :

ماژول های برنامه ریزی و کنترل تولید (PP, SF) :

ماژول مدیریت کیفیت (QM) :

ماژول های خرید و مدیریت موجودی (IM, PU) :

ماژول های انبار و لجستیک (LE, WM) :

ماژول پروژه (PS) :

ماژول فروش و توزیع (SD) :

ماژول مالی (FI) :

ماژول کنترل و حسابداری صنعتی (CO) :

دوره های تکنیکال و برنامه نویسی (ABAP, Work Flow) :