رویدادها

1392/09/01

پیاده سازی و عملیاتی شدن workflow در فرآیندهای لجستیک

 

ورک فلوی خروج کالا ازشرکت، در سپ ایران خودرو پیاده سازی وعملیاتی شد.

این ورک فلو که از چندین ورک فلوی کوچکتر تشکیل شده است عملیات مربوط به بخش فروش و دلیوری را شامل میشود.در بخش فروش چهار مرحله تایید در ورک فلو گنجانده شده است و در بخش انبار نیز تاییدیه های چند مرحله ای (تایید مدیر انبار، بخش حراست و...)  در نظر گرفته شده است.برای پیاده سازی این ورک فلو،ehancement هایی در object typeهای استاندارد و همچنین در ترنزکشن ها انجام شده است.

در پیاده سازی این ورک فلو به تغییرات و نیازهایی که ممکن است  در یک سازمان بزرگ مانند ایران خودرو پیش بیاید توجه شده است به طوری که  مدیریت تغییرات و توسعه ورک فلو در آینده به راحتی امکان پذیر می باشد.