ماژول های SAP

در SAP ERP سه دسته بندی کلی برای ماژولها ارایه شده است:

 Logistics

Accounting

Human Resources

به تدریج در این بخش تمام ماژولها معرفی و کارکرد آنها شرح داده خواهد.

ماژول تولید یکی از مهمترین ماژول هایی است که در دسته بندی Logisticsقرار می گیرد که در مطلب زیر به این موضوع پرداخته شده است.

برنامه‌ریزی و کنترل تولید در SAP ERP

یکی از مهمترین ماژول‌های حوزه لجستیک در SAP ERPماژول برنامه ریزی و کنترل تولید (PP-SFC) است.در این ماژول هر دو روش متداول برای برنامه‌ریزی تولید قطعات، یعنی تولید تعداد محور (quantity based) و تولید زمان محور (Period based) پوشش داده  می‌شود. در بخش انواع روشهای تولید، در مورد این موضوع توضیحات بیشتری خواهد آمد .

همانند ماژول های دیگر SAP ERPدر این ماژول نیز بخش ویژه‌ای برای تعریف اطلاعات پایه‌ای (Master Data) تولید که شامل مواد (Material)، لیست مواد مورد نیاز تولید (BOM)، مراکز کاری (work centers) و روش تولید(Routing) می‌باشد، پیش بینی شده است. علاوه بر این فرآیندهای اصلی برنامه ریزی تولید همانند، برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) و روش کانبان و همچنین روشهای مختلف کنترل تولید مثل تولید دسته‌ای (Lot-size) ، تولید تکرار پذیر (Repetitive) ، تولید سفارش محور (MTO) و تولید فرآیند محور (Process) را در بر می‌گیرد.

این ماژول ارتباط تنگاتنگی با سایر ماژول های حوزه لجستیک و ماژول حسابداری مدیریت (Controlling) در حوزه مالی دارد. به طور مثال سفارش تولید می تواند مستقیماً به وسیله ایجاد سفارش فروش در حوزه فروش، ایجاد شود و یا با ایجاد سفارش تولید به صورت خودکار درخواست خرید خدمات (Purchase req.) برای یک عملیات برونسپاری در سیستم ایجاد شود. در حوزه مالی نیز می توان هزینه تولید قطعه را به صورت خودکار در هنگام ایجاد سفارش تولید، محاسبه کرد (Cost planning).

فرآیندهای اصلی برنامه‌ریزی و کنترل تولید:

شامل 6 حوزه اصلی زیر است:

1)      برنامه‌ریزی بهینه تولید بر اساس برنامه فروش (S & OP)

2)      مدیریت تقاضا / پیشبینی تولید و سفارشات واقعی فروش (Demand Management)

3)      برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت (Long/short term planning)

4)      برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

5)      برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت (Capacity requirement planning)

6)      کنترل تولید (Shop floor control)

شکل زیر نشان دهنده این فرآیندها  و ارتباط آنها با هم است:

انواع روشهای تولید:

در این جا لازم است توضیحاتی در مورد انواع روش های تولید مطرح در صنعت که توسط SAP ERPپوشش داده می شوند، بیان شود.

1)      روش تولید ناپیوسته (Discrete Manufacturing) : این روش که به روش تولید کارگاهی نیز معروف است مبتنی بر ایجاد سفارش تولید (Production order) در سیستم است. این سفارش می تواند به صورت دستی و یا بر اساس پیشنهاد ایجاد شده در سیستم (Planned order) بعد از اجرای MRPایجاد شود. مثال: صنایع قطعه سازی

2)      روش تولید تکرارپذیر (Repetitive Manufacturing): در این روش که بر اساس تولید در مقاطع زمانی (شیفتی ، روزانه و یا هفتگی) است نیازی به ایجاد سفارش تولید نیست و کنترل تولید (حواله ، رسید و کارکرد و ...) بسیار ساده‌تر و راحت تر است. در ضمن اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای این نوع تولید نیز متفاوت از روش کارگاهی است. مثال: خودرو سازی و تولید انبوه مواد بهداشتی- شیمیایی

3)      روش تولید فرآیندی یا پیوسته (Process Manufacturing) : از مشخصه‌های این روش تولید، پیوستگی فرآیند تولید و تولید مواد به صورت همگن و یا Batchاست که در آن مشخصه‌های خاصی طبق استاندارد های موجود جهانی و یا منطقه‌ای باید در تولید کالا رعایت شود. (مانند مدت اعتبار و زمان تولید) مثال: داروسازی و مواد شیمیایی فرآیندی مانند رنگ

4)      روش تولید کانبان: مشخصه های اصلی این روش به صورت زیر است

‌أ.          استفاده از روش تولید کششی (Pull) به جای روش معمول فشاری )Push( MRP 

‌ب.     سازماندهی جریان مواد به وسیله سیگنال وضعیت خالی (empty) برای تدارک مواد و سیگنال وضعیت پر (Full) برای رسید قطعه

‌ج.      تامین مواد در مناطق خاصی به نام منطقه تامین (Supply area) در کنار تولید و در سطح انبار تولید (Storage Location) صورت می‌گیرد

‌د.        استراتژی تامین: استراتژی های تامین به سه نوع تولید داخلی(In-house Production)، تامین خارجی (External Procurement) و جابه جایی مواد (Stock transfer) تقسیم می شوند.

‌ه.        تعریف سیکل کنترل : برای کنترل رابطه بین منبع مصرف (Demand Source) و منبع تامین (Supply Source) تعریف می شود که شامل استراتژی تامین (Replenishment strategy) ، منبع تامین، تعداد نگهدارنده (Kanban) ، تعداد متریال موجود در هر نگهدارنده (Quantity per Kanban)

5)      روش تولید پروژه‌ای (Project-oriented) :

اين نوع توليد در صنايعي كه داراي پيچيدگي توليد بالا (كشتي سازي ، هواپيما سازي) هستند به كار مي‌رود. در اين نوع صنايع معمولا به خاطر پيچيدگي توليد يك پيش توليد(Preproduction) وجود دارد و توليد بر اساس يك سفارش نامشخص (Anonymous)شروع شده و  سفارش مشتري بعدا وارد سيستم ميشود.

علت اين امر طولاني بودن زمان تداركLong Lead Time مي باشد. اين نوع توليد در مراحل اوليه بر اساس مفهومی به نام   Production Lot  یا همانWBS و بدون داشتن سفارش مشتري آغاز مي شود.