سـفیران اندیشه

ارائه دهنده بهترین راهکارهای سازمانی در حوزه نرم افزار

پیاده سازی sap

CAMUNDA

نرم افزار مدیریت فرآیند کموندا

SAP S/4 HANA

نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی

SAP BI

نرم افزار متمرکز در گزارش سازی داده ها

درباره سفیـران

شرکت سفيران انديشه (SAPHIRAN) با هدف پیاده سازی، مشاوره و آموزش سیستم های یکپارچه سازمانی (Enterprise Solution) در سال 1390 تاسیس شد. در راستای توسعه و رشد سیستمی سازمان ها، ما ماموریت داریم تا با توانمندی نیروهای داخلی و همکاری شرکای خارجی خود، بهترین راهکارهای سیستمی را در حوزه های؛ برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، معماری کسب و کار(Business Architecture) ، سیستم های مدیریت فرآیند (BPMS)، هوش تجاری (Business Inteligence) و پورتال سازمانی (Web Portal) به مشتریان ارائه دهیم.

خدمات سفیران در حوزه SAP

امکان سنجی سیستم sap

امکان سنجی

پیاده سازی سیستم sap

پیاده سازی

پشتیبانی سیستم sap

پشتیبانی

آموزش sap

آموزش

مشاوره sap

نظارت

مشتریان سفیران

مهندسین مشاور سفیران اندیشه در طی یک دهه اخیر اهتمام جدی داشته است که مشتریان را شریک تجاری خود بداند و اعتماد سازمان به راهکارهای سیستمی دغدغه اصلی ما بوده است.

مجله سفیران