خدمات ما

خدمات شرکت سفیران اندیشه

خدمات سفیـران اندیشه

خدمات اصلی شرکت سفيران انديشه، امکان سنجی، پیاده سازی، آموزش، پشتیبانی و نظارت در حوزه سیستم مدیریت منابع سازمانی SAP می باشد. ارائه سایر راهکارهای نرم افزاری توسط مجموعه سفیران و همچنین تجربه و دانش تخصصی این مجموعه در حوزه سیستم های اطلاعاتی سبب شده تا خدمات فوق متناسب با نیاز، در حوزه های سیستم های مدیریت فرآیند، تحلیل داده های بزرگ (Big Data) و پورتال های سازمانی نیز انجام شود.

خدمات سفیران

امکان سنجی سیستم sap

امکان سنجی

خدمات امکان سنجی توسط سفیران شامل چه مواردی بوده و امکان سنجی چگونه می تواند به یک سازمان در انتخاب راهکار پیش رو اطمینان ببخشد؟

امکان سنجی (Feasibility Study)

امکان سنجی سیستم sap

مطالعه امکان سنجی، تجزیه و تحلیلی است که تمام عوامل مرتبط پروژه - از جمله ملاحظات اقتصادی، فنی، قانونی و برنامه ریزی - را برای اطمینان از احتمال تکمیل پروژه با موفقیت در نظر می گیرد. اینکه یک پروژه امکان پذیر است یا نه، می تواند به عوامل متعددی از جمله هزینه پروژه و بازگشت سرمایه بستگی داشته باشد، به این معنی که آیا پروژه درآمد یا فروش کافی از مصرف کنندگان داشته است.

مطالعات امکان سنجی می تواند به مدیران پروژه در تعیین ریسک و بازده پیگیری یک برنامه اقدام کمک نماید. مطالعه امکان سنجی ارزیابی عملی بودن یک طرح یا پروژه پیشنهادی است. یک مطالعه امکان سنجی، دوام یک پروژه را تجزیه و تحلیل نموده تا مشخص کند که آیا پروژه یا سرمایه گذاری احتمال موفقیت دارد یا خیر.

یکی از خدمات مجموعه سفیران که قبل از پیاده سازی راهکار و در ابتدای امر جهت شناخت بهتر از سازمان مربوطه انجام میدهد امکان سنجی است. امکان سنجی که در سیستم های مدیریت منابع سازمانی یکی از مهمترین گام ها شمرده می شود. توسط تیمی متخصص و آشنا به حوه مروبطه صورت می پذیرد.

پیاده سازی

سفیران پیاده ساز کدام یک از راهکارهای نرم افزاری است؟

پیاده سازی (Implementation)

راهبری ، مدیریت و عملیاتی کردن پروژه سپ نیازمند دانش تخصصی، تجربه و اهتمام مجری است. شرکت سفیران اندیشه متعهد و مصمم به ارائه بهترین خدمات در اجرای پروژه سپ می باشد. با اصول متدولوژی ASAP و با توجه به شناخت واقعی شرایط و مشکلات سازمانهای داخلی، عملیاتی کردن پروژه سپ را ممکن می سازیم.

یکی دیگر از خدمات مجموعه سفیران پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی SAPS/4HANA، سیستم مدیریت فرآیند کموندا، سیستم آنالیز و تحلیل داده های بزرگ SAP/BI و پورتال سازمانی است.

پشتیبانی

چرا نیازمند پشتیبانی از راهکارهای پیاده سازی شده در سازمان و یا کسب و کار خود هستیم و سفیران کدام راهکارها و به چه صورت از آنها پشتیبانی می نماید؟

پشتیبانی (Support)

مجموعه سفیران با توجه به راهکارهای قابل ارائه خود، پشتیبانی از آنها را نیز در دستور کار قرار داده است. مهمترین پشتیبانی این مجموعه ، پشتیبانی از سیستم مدیریت منابع سازمانی SAPS/4HANA می باشد. این سیستم با توجه به گستردگی و پیچیدگی های موجود در خود، نیازمند پشتیبانی توسط تیمی مجرب و آشنا به ماژولهای مربوط با صنعت مورد استفاده است که مجموعه سفیران با توجه به توانمندی موجود در مجموعه خود سالهاست مورد اعتماد استفاده کنندگان از این سیستم قرار گرفته است.

همچنین پشتیبانی از راهکارهای قابل ارائه توسط این مجموعه در حوزه سیستم مدیریت فرآیند، سیستم آنالیز و تحلیل داده های بزرگ (SAP/BI) و پورتال سازمانی نیز در حوزه خدمات این مجموعه قرار دارد.

آموزش

خدمات آموزش توسط سفیران شامل چه مباحثی بوده و چگونه آموزش می تواند به رشد و ارتقا سطح دانش یک سازمان و افراد سازمان کمک نماید؟

آموزش (Training)

همگام شدن با دانش روز یکی از موضوعات مهم در دنیای امروز است که بسیاری از افراد، سازمان و صاحبان کسب و کار را درگیر خود نموده است. آموزش یکی از اقدامات مهم در جهت رشد و ارتقا سطح دانش فردی و سازمانی بشمار رفته که در حوزه های تخصصی از توجه بالایی برخوردار است.

یکی از خدمات مجموعه سفیران آموزش راهکارهای قابل ارائه توسط این مجموعه به صورت فردی و سازمانی است. آموزش تمامی ماژول های موجود در سیستم SAP ، مباحث مرتبط با ، SAP BI و مدیریت فرآیند خدمات آموزش سفیران بشمار می رود.

Training

نظارت

چرا نیازمند پشتیبانی از راهکارهای پیاده سازی شده در سازمان و یا کسب و کار خود هستیم و سفیران کدام راهکارها و به چه صورت از آنها پشتیبانی می نماید؟

نظارت (Supervisery)

نظارت بر پروژه سپ

مجموعه سفیران با توجه به راهکارهای قابل ارائه خود، پشتیبانی از آنها را نیز در دستور کار قرار داده است. مهمترین پشتیبانی این مجموعه ، پشتیبانی از سیستم مدیریت منابع سازمانی SAPS/4HANA می باشد. این سیستم با توجه به گستردگی و پیچیدگی های موجود در خود، نیازمند پشتیبانی توسط تیمی مجرب و آشنا به ماژولهای مربوط با صنعت مورد استفاده است که مجموعه سفیران با توجه به توانمندی موجود در مجموعه خود سالهاست مورد اعتماد استفاده کنندگان از این سیستم قرار گرفته است.

همچنین پشتیبانی از راهکارهای قابل ارائه توسط این مجموعه در حوزه سیستم مدیریت فرآیند، سیستم آنالیز و تحلیل داده های بزرگ (SAP/BI) و پورتال سازمانی نیز در حوزه خدمات این مجموعه قرار دارد.